Sala Abogados

Equip humà

SALA ADVOCATS, amb caràcter general, cumpleix els requisits que entenem fonamentals per al bon funcionament de qualsevol col-lectiu professional. Competència tècnica, implicació i responsabilitat de tots els membres en els assumptes encomanats, i transparència amb els clients; aquestos criteris generals, òbviament, son escrupolosament respectats durant la relació amb el client.

 El despatx està constituit per un col-lectiu permanent format pels següents advocats:

  • Ricard Sala i Camarena: Llicenciat en Dret, soci director del despatx.
  • María del Carmen Sala Berendes: Llicenciada en Dret. Títol de postgrau en Mediació i arbitratge familiar.
  • Francisco Bellvert Cánovas : Llicenciat en Dret.
  • Maria del Mar Fanjul Martinez: Llicenciada en Dret.
  • Andrea Beneyto Soto: Graduada en Dret.

 Dins de l’àrea jurídica no existeixen departaments estancs, el que fa necessari professionals versàtils aptes per a prestar l’assistència jurídica que el client puga necessitar en cada moment. Per això, i sense perjudici de la pertinença de cada advocat a un àrea especifica aquestos participen col-lectivament en assumptes o en fases dels mateixos, sumant els seus esforços per a millorar la defensa dels interessos del client.

 Tots els advocats integrats en la societat tenen assegurada la responsabilitat civil derivada de l’ acompliment de la seua professió.