Sala Abogados

Cóm treballem

  • Comunicació client/advocat. Comunicació personal del responsable de la nostra firma amb la persona o  persones que trie el client en funció de la naturalesa, problema o assumpte a tractar.  La societat es troba en plena disposició per utilitzar com idiomes de comunicació i treball al marge dels estrictament oficials, l’anglès i francès.  Igualment el despatx pot utilitzar a nivell de treball, mitjançant traductors que col-laboren de forma habitual l’alemany i el rus.
  • Informació puntual. Informació concreta sobre els assumptes en curs, subministrada pel lletrat en cada fase substantiva de la tramitació d’un expedient concret.
  • Reunions periòdiques. Es proposa una reunió periòdica amb la freqüència que la pràctica aconselle en la qual el nostre personal informarà al client sobre l’estat general del assumptes en curs.
  • Assistència telefònica. En tot moment es proporcionarà assistència/resposta telefònica per subministrar consell jurídic i recolzament respecte als problemes que plantege la tramitació ordinària dels expedients o qüestions que es pogueren suscitar.
  • Atenció personal i responsabilitat al voltant dels assumptes concrets. La nostra firma es compromet a que tot assumpte contenciós del client que ens siga encarregat estiga atès, al menys, per dos advocats que coneixeran el problema en profunditat i estaran en condicions d’actuar processalment i d’infomar al client en tot moment.
  • Acords transaccionals. Amb la finalitat de trobar amb la màxima celeritat i eficacia possible en la solució de conflictes, es prestarà sempre una atenció especial als processos de negociació, mediació i transacció destinats a evitar que la solució dels problemes hagen de solventar-se en seu jurisdiccional.